HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Makaleler, [email protected] mail adresi üzerinden alınmaktadır.
 • Makalenin alındığına dair bilgi sistem tarafından yazarlar ile paylaşılır.
 • Dergi editörlüğü makalenin dergi alanına uyumluluğu, yazımı ve şekil şartlarının ön kontrolünü yapar.
 • Dergiye gönderilen yazıların ‘Yazım Kuralları’na ve dergi alan disiplinine uygun olması gerekir. Esaslara uygunluk göstermeyen yazılar değerlendirmeye alınmadan yeniden düzenlenmesi için yazar/lar/a iade edilir.
 • Makale şekilsel açıdan uygun ise ön kontrol süreci tamamlanır.
 • Editör tarafından yayın kurulunda yer alan an az 2 hakem makaleyi değerlendirmek üzere atanır.
 • Makale, Editör tarafından, konu ile ilgili hakemlere aktarılır. Dergide Çift Körleme uygulanır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Aynı şekilde yazarların isimleri de hakemlere bildirilmez.
 • Hakemler, eserin, bilimsel açıdan genel bir değerlendirmesini yapar, bilimsel ve araştırma açısından yeterli olmayan makalenin reddedilmesini önerir. Editör ret kararını yazara bildirir.
 • Hakemlerin makaleyi değerlendirmesi için 30 gün süre verilmiştir. Hakem makaleyi değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurarak iletir. Bu sürede değerlendirme yapılmaması halinde editör tarafından yeni bir hakem atanır.
 • Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Editör makale için “Kabul” veya (minör veya majör) “Düzeltme” veya “Ret” kararı verir ve makale değerlendirme sonuç bilgisini yazarlar ile paylaşır.
 • Hakemler tarafından makalede düzeltme ve geliştirmelerin talep edilmesi halinde, Editör tarafından, makale düzeltme süreci başlatılır. Eksikliklerin tamamının yer aldığı bir dosya veya her hakemin düzeltme dosyası yazara gönderilir.
 • Yazar, 10 gün içinde makalede gerekli değişiklik ve geliştirmeleri yapar.
 • Düzeltilmiş makale dosyası adının sonuna, ilk düzeltme için -R1, ikinci düzeltme için –R2 eki eklenmelidir.
 • Hakemlerin çoğunluğu tarafından reddedilen makale, Editör tarafından reddedilir. Ret kararı yazara bildirilir.
 • Makalenin en az iki hakem tarafından kabul bulunması halinde, Editör, değerlendirme sürecini bitirir ve yayına hazırlık sürecini başlatır. Mizampaj sekreteri, makaleyi dergide basılabilir hale getirmek için gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Bu esnada, makale kabul aldığı için, geri çekilemez.
 • Yayın ilkeleri doğrultusunda, Yayın Kurulu tarafından makalenin hangi sayıda yayımlanacağı kararlaştırılır. Yayın Kurulu hakemlerden gelen eleştiriler doğrultusunda yazının derginin başka bir sayısında yayımlanmasının uygun olduğuna karar verebilir ve bu kararı yazar/lar/ın onayına sunar. Yazar/lar/ın da uygun görmesi durumunda, yazı önerilen sayıda yayımlanır.
 • Yayımlanan yazılar için yazar/lar/a ve değerlendirme yapan hakemlere derginin o sayısından birer kopya gönderilir ve dergi web sayfasında arşiv sekmesine yüklenir.