AMAÇ VE KAPSAM

Değerli Araştırmacılar,

Lojistik Derneği’nin (LODER’in) yayını ve hakemli bir bilimsel araştırma dergisi olan Lojistik Dergisi 2019 yılı itibari yılda iki sayı (Haziran, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Lojistik Dergisi (Basılı ISSN: 2564-7245   Elektronik ISSN: 2630-5704), aşağıdaki kategorilerde Türkçe dilinde yazılmış makaleleri yayınlamaktadır:

 Araştırma makaleleri: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında özgün bir araştırmadan doğan gelişme ve sonuçların yer aldığı makaleler yayınlanacaktır.

 Yazın taraması makaleleri: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında değişik konularda yapılacak yazın taramalarının ve mevcut yazının sentezlerinin yer aldığı makaleler yayınlanmaktadır. 

 Vaka çalışması makaleleri: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında gerçek uygulamaları aktaran makaleler yayınlanmaktadır. Bu makalelerin, vaka çalışmasının mevcut yazına katkısını, uygulama sırasında karşılaşılan problemleri ve bunların nasıl giderildiği konularını özellikle belirtmesi beklenmektedir.